Praktische info

c Alles uitvouwen C Alles invouwen

BMW (1)

Categorie: BMW

Voor onze beide premiummerken BMW en KTM gelden verschillende onderhoudsintervallen. Iedere constructeur bepaalt dit specifiek voor zijn modellen. Een toenemende trend is dat onderhoudsintervallen, gebaseerd op afgelegde kilometers, steeds langer worden. BMW is op dit vlak steeds vooruitstrevend geweest met reeds erg vroeg een onderhoudsinterval van 10.000 km of periodiek één maal per jaar, daar waar andere merken intervallen hadden tussen 4.000 km en 7.500 km. 

De eerste beurt is op 1.000 km.

Daarna elke 10.000 km of eenmaal per jaar indien men minder dan 10.000 km per jaar aflegt.

Voor elk model geldt ook hier de regel dat indien je minder rijdt dan de voorziene kilometers per onderhoudsbeurt, je minimum één onderhoud per jaar dient in te plannen.

Zowel BMW als KTM bouwen nu een service-indicator in, die op basis van kilometers en tijdsduur in de display aangeeft wanneer de motorfiets de werkplaats dient binnen te komen voor het noodzakelijke BMW- of KTM-onderhoud. Op basis hiervan kan de werkplaats een aangepast onderhoudsschema afdrukken en uitvoeren.

Wat dient u als motorrijder goed te bewaken?

Langere onderhoudsintervallen vereisen meer zelfdiscipline van de piloot.

 • Controleer dus regelmatig alle vloeistofniveaus (motorolie, koelvloeistof). De correcte waarden vindt u in de gebruikershandleiding van uw motorfiets.
 • Controleer de staat van de remplaketten.
 • Controleer de staat van ketting en tandwielen en hou de ketting op de juiste spanning. Regelmatig reinigen en inoliën van de ketting verlengt haar levensduur aanzienlijk.
 • Controleer de staat van de banden en zorg voor een correcte bandenspanning. Dit verbetert de wegligging van de motor en bepaalt voor een groot stuk de levensduur van de banden.
 • Controleer na een poetsbeurt de algemene staat van de motorfiets. 

De voorgeschreven onderhoudsintervallen gelden enkel bij normaal gebruik. Wijk je af van dit normaal gebruik, dan dien je ook de onderhoudsintervallen aan te passen aan de “abnormale” omstandigheden, zoals bijvoorbeeld bij:

 • zéér sportief of circuitgebruik (zeer hoge motortoerentallen, verhoogde remslijtage, extreme belasting van de banden);
 • het inzetten van een motor voor offroad gebruik (sterk vervuilende omstandigheden, extreme temperaturen, zware belasting van de veercomponenten);
 • andere belastende omstandigheden zoals rijscholen (oefenen op terrein met verhoogde belasting van de koppeling en langdurig stationair draaien), koerierdiensten en het dagelijks afleggen van zeer korte afstanden (extra belasting voor de batterij);

De onderhoudsintervallen zijn ook periodiek: minimaal één keer per jaar. Bij BMW wordt deze onderhoudsbeurt de ‘BMW jaarbeurt’ genoemd. Jammer genoeg wordt deze door zeer veel motorrijders die weinig rijden, maar al te vaak uit het oog verloren. Dit is nochtans erg belangrijk, niet enkel om veiligheidsredenen, maar ook is dit periodiek onderhoud bepalend voor de levensduur van de motorfiets. Daarenboven is het minimumonderhoud van eenmaal per jaar ook een must om te voldoen aan de garantievoorwaarden. GEEN ONDERHOUD = GEEN GARANTIE.


Weinig rijden vereist dus ook onderhoud om onderstaande redenen: 

 • oliën degenereren en dienen regelmatig vervangen te worden om inwendige corrosie te voorkomen.
 • remvloeistof dient vervangen te worden omdat het om een hygroscopische vloeistof gaat. Dit wil zeggen, een vloeistof die water aantrekt waardoor er vocht in het remsysteem terecht komt met corrosie als gevolg, wat nefast is voor de ABS pomp!
 • met speciale producten zoals FORTE, reinigt u het injectiesysteem en voorkomt u harsvorming en verzuring van de brandstof

Volg dus nauwgezet de BMW- of KTM-servicevoorschriften en controleer zelf regelmatig uw motorfiets. Hij zal u belonen met jarenlange bedrijfszekerheid en ongestoord rijplezier en zo voorkomt u onverwacht hoge onderhoudsfacturen!

KTM (2)

Categorieën: KTM, Werkplaats

Uw motorfiets is een brok techniek en techniek kan het nu éénmaal laten afweten, ook al wordt de motor door u en ons vertroeteld. Veel voorkomend zijn accu’s die het na een lange winter begeven en lekke banden.

Wanneer de pechduivel heeft toegeslagen heeft u drie mogelijkheden : 

 1. U doet beroep op uw eigen pechbijstandverzekering (VAB, TOURING,…) om uw tweewieler naar onze werkplaats te transporteren. Speciaal voor de KTM-rijders: verifieer of uw motorfiets nog MOBILITY SERVICE heeft. Contacteer eerst de bijstandscentrale waarvan u het telefoonnummer vindt op een sticker onder het zadel van uw motorfiets.
  MOBILITY SERVICE KTM: +32 (0)2 286 35 04
 2. U gebruikt onze speciale motortrailer. Deze trailer kan bij ons opgehaald worden. Dit laat u toe uw gestrande motor op een eenvoudige manier naar onze werkplaats te transporteren. Deze service wordt u GRATIS aangeboden.
 3. Depannage met Mercedes Sprinter: Dit speciaal uitgerust voertuig transporteert probleemloos uw defekt voertuig. We spreken telefonisch de plaats en tijd van ophaling af. De kostprijs van deze dienst is afhankelijk van de afstand.

TARIEF : startprijs bedraagt €25
                 afstand tot MOTOCARE minder dan 10 km: 1,00€/km 
                 afstand tot MOTOCARE meer dan 10 km: 0,80€/km
                 afstand tot MOTOCARE meer dan 40 km: 0,70€/km 

Voorbeeld : U bevindt zich op 14 km van MOTOCARE: €25 startvergoeding 
                                                                                                   14 x 2 x 0,80€/km = €22,40
                                                                               
                                                                                  TOTAAL: €47,40  

Categorie: KTM

BMW en KTM onderhoudsintervallen

Voor onze beide premiummerken BMW en KTM gelden verschillende onderhoudsintervallen. Iedere constructeur bepaalt dit specifiek voor zijn modellen. Een toenemende trend is dat onderhoudsintervallen, gebaseerd op afgelegde kilometers, steeds langer worden. KTM heeft met de lancering van de nieuwe 1190 ADVENTURE, het onderhoudsinterval voor dit model op 15.000 km gebracht, daarmee de veelrijder of woon-werkverkeerrijder tegemoetkomend.

Eerste beurt op 1000 km

Daarna voor de 125/200/390 DUKE:…………..elke 5000 km
           voor de 390-reeks (vanaf 2017):……..elke 7.500 km
           voor de 690 en RC8:…………………….elke 10.000 km
           voor de 790-reeks:……………………….elke 15.000 km
           voor de 890-reeks:……………………….elke 15.000 km
           voor de 990-reeks:……………………….elke 7.500 km
           voor de 1050 Adventure:……………….elke 15.000 km
           voor de 1090 Adventure:……………….elke 15.000 km
           voor de 1190 ADVENTURE : …………..elke 15.000 km
           voor de 1290-reeks:……………………..elke 15.000 km

Voor elk model geldt ook hier de regel dat indien je minder rijdt dan de voorziene kilometers per onderhoudsbeurt, je minimum één onderhoud per jaar dient in te plannen.

Zowel KTM als BMW bouwen nu een service-indicator in, die op basis van kilometers en tijdsduur in de display aangeeft wanneer de motorfiets de werkplaats dient binnen te komen voor het noodzakelijke KTM- of BMW-onderhoud. Op basis hiervan kan de werkplaats een aangepast onderhoudsschema afdrukken en uitvoeren.

Wat dient u als motorrijder goed te bewaken?

Langere onderhoudsintervallen vereisen meer zelfdiscipline van de piloot.

 • Controleer dus regelmatig alle vloeistofniveaus (motorolie, koelvloeistof). De correcte waarden vindt u in de gebruikershandleiding van uw motorfiets.
 • Controleer de staat van de remplaketten.
 • Controleer de staat van ketting en tandwielen en hou de ketting op de juiste spanning. Regelmatig reinigen en inoliën van de ketting verlengt haar levensduur aanzienlijk.
 • Controleer de staat van de banden en zorg voor een correcte bandenspanning. Dit verbetert de wegligging van de motor en bepaalt voor een groot stuk de levensduur van de banden.
 • Controleer na een poetsbeurt de algemene staat van de motorfiets.

De voorgeschreven onderhoudsintervallen gelden enkel bij normaal gebruik. Wijk je af van dit normaal gebruik, dan dien je ook de onderhoudsintervallen aan te passen aan de “abnormale” omstandigheden, zoals bijvoorbeeld bij:

 • zéér sportief of circuitgebruik (zeer hoge motortoerentallen, verhoogde remslijtage, extreme belasting van de banden)
 • het inzetten van een motor voor offroad gebruik (sterk vervuilende omstandigheden, extreme temperaturen, zware belasting van de veercomponenten)
 • andere belastende omstandigheden zoals rijscholen (oefenen op terrein met verhoogde belasting van de koppeling en langdurig stationair draaien), koerierdiensten en het dagelijks afleggen van zeer korte afstanden (extra belasting voor de batterij)

De onderhoudsintervallen zijn ook periodiek: minimaal één keer per jaar. Jammer genoeg wordt dit door zeer veel motorrijders die weinig rijden, maar al te vaak uit het oog verloren. Dit is nochtans erg belangrijk, niet enkel om veiligheidsredenen, maar ook is dit periodiek onderhoud bepalend voor de levensduur van de motorfiets. Daarenboven is het minimumonderhoud van één maal per jaar ook een must om te voldoen aan de garantievoorwaarden. GEEN ONDERHOUD = GEEN GARANTIE.


Weinig rijden vereist dus ook onderhoud om onderstaande redenen: 

 • oliën degenereren en dienen regelmatig vervangen te worden om inwendige corrosie te voorkomen.
 • remvloeistof dient vervangen te worden omdat het om een hygroscopische vloeistof gaat. Dit wil zeggen, een vloeistof die water aantrekt waardoor er vocht in het remsysteem terecht komt met corrosie als gevolg, wat nefast is voor de ABS pomp!
 • met speciale producten zoals FORTE, reinigt u het injectiesysteem en voorkomt u harsvorming en verzuring van de brandstof

Volg dus nauwgezet de KTM-servicevoorschriften en controleer zelf regelmatig uw motorfiets. Hij zal u belonen met jarenlange bedrijfszekerheid en ongestoord rijplezier en zo voorkomt u onverwacht hoge onderhoudsfacturen!

Varia (1)

Categorie: Varia

IK BETAAL MIJ BLAUW AAN BELASTINGEN…!

Dat is waarschijnlijk eveneens de mening van de overige 11.521.237 Belgen, voor zover de kinderen onder ons daar reeds mee bezig zijn.

Ons landje telt drie “nationale” sporten: het wielrennen, het voetbal en het belastingontduiken, en dan laat ik nog in het midden welke sporttak op nummer één staat.

Het vreemde daarbij is dat ik dagelijks geconfronteerd word met motorrijders of kandidaat-motorrijders die van plan zijn om hun tweewieler te gebruiken voor woon-werkverkeer, maar niet weten dat dit gebruik een belangrijke belastingbesparing kan inhouden. Meestal is hun reactie “ik doe niet genoeg kilometers”, terwijl de afgelegde kilometers nu net de minst belangrijke factor zijn voor wat betreft de inbreng als werkelijke beroepskosten. 

Dit in tegenstelling tot de aftrek van “koning auto” als woon-werk verkeersmiddel waar een forfaitaire aftrek geldt van 15 eurocent/km en waar het totaal aantal gereden kilometers dus wel een belangrijke rol spelen. 

De basisregel om een belastingbesparing te realiseren is dat de werkelijke beroepskosten hoger moeten zijn dan de forfaitaire beroepskosten. Voor iedereen die belasting betaalt, houdt de fiscus rekening met het feit dat de werknemer kosten maakt die rechtstreeks verband houden met het werk van deze werknemer, bijvoorbeeld de verplaatsingskosten van en naar de plaats van tewerkstelling. De fiscus kent dus een forfaitair bedrag toe dat deze kosten zou moeten compenseren. U vindt dat bedrag niet terug op uw belastingaangifte, maar het is er wel.

Hoe berekent de fiscus dit bedrag? 

In de onderstaande tabel ziet u hoe hij daarbij te werk gaat:

30%11%3%0%
0 – 86208620-2036020360-35113,16vanav 35113,16
Maximum forfait
4320

U kan dit dus perfekt zelf berekenen voor uw eigen inkomsten. Gemiddeld zal dat bedrag rond 3250 draaien. Het maximum dat wordt toegekend is €4320.

Wat is nu de bedoeling om niet voor dit systeem te kiezen, maar voor de inbreng van de werkelijk gemaakte beroepskosten? Daar uw kosten groter zijn dan het berekende forfaitaire bedrag, moet u de fiscus ervan overtuigen  dat u dus een deel van uw betaalde belastinggeld dient terug te krijgen om deze meerkosten te dekken.  

Nog even terugkomen op de reden waarom het aantal afgelegde kilometers voor de inbreng van de wagen wel belangrijk is en voor de motor minder belangrijk.

Stel, u woont op 30 km van uw plaats van tewerkstelling. De gemiddelde Belg werkt 220 dagen per jaar. U rijdt dan 30 km x 2 (heen en terug) x 220 dagen = 13200 km per jaar.
Dit betekent dat uw werkelijk gemaakte kosten om naar uw werkplaats te rijden met de wagen 13200km x 0,15€/km = €1980 bedragen. 
Met andere woorden: u heeft er geen baat bij dit in te brengen vermits uw forfaitair bedrag rond €3250 draait.
U zal het met mij eens zijn dat uw werkelijke kosten veel hoger liggen, maar dit bedrag van €0,15/km is vastgelegd door de fiscus en nooit aangepast. Reeds voor de invoering van de Euro lag het bedrag op 6 frank/km, en dit is dus onveranderd gebleven.

Bij de motor als woon-werk verkeersmiddel ziet het er heel anders uit omdat we daar het volledige voertuig mogen afschrijven: aankoopsom, verkeersbelasting, verzekering, onderhoudskosten, financieringskosten, huur garage, premie pechbijstand, onderhoudsproducten, motorkledij, BIV en brandstof.

Belangrijk bij dit alles is dat u de gemaakte kosten dient te bewijzen, dat wil zeggen dat u facturen en kasticketten dient te hebben voor alle ingebrachte kosten, behalve voor de brandstofkosten.
De brandstofkosten berekent u als volgt : 

Totaal afgelegde km x verbruik per 100 km in liters x de gemiddelde brandstofprijs en dat alles gedeeld door 100

Ons voorbeeld hierboven: 13200km x 6 liter x €1,4951 / 100 = €1184,1192 

De gemiddelde brandstofprijs vindt u op het internet per gebruikte soort benzine.

U heeft al deze gegevens verzameld? Dan rest ons nog te kiezen voor één van de twee mogelijke manieren van afschrijving: lineair of degressief.   
Kort samengevat betekent lineair afschrijven dat u 5 jaar lang hetzelfde afschrijvingspercentage hanteert, terwijl degressief u de eerste twee jaar meer besparing oplevert, en daarna iets minder dan bij de lineaire afschrijving.

Opmerking: Voor de motor is het degressief afschrijvingsstelsel toegelaten in tegenstelling tot personenauto’s die wettelijk van het degressief afschrijvingsstelsel zijn uitgesloten.

Lineaire afschrijving 

Hetzelfde percentage op de aanschaffingswaarde gedurende gans de periode van de gebruiksduur. 

Voorbeeld: motor aangekocht voor €15800

€15800 aan 20% = €3160 gedurende 5 jaar

Degressieve afschrijving 

Dit betekent dat u het lineaire afschrijvingspercentage verdubbelt en toepast op de boekwaarde van het goed (= restwaarde na de in rekening gebrachte afschrijvingen) in plaats van de aanschaffingswaarde en dat u overstapt op de lineaire afschrijving van zodra deze voordeliger wordt. Een voorbeeld zal dit verduidelijken.

Aanschaffingswaarde: €10.000 (BTW in)
Afschrijvingspercentage: 20% (vermoedelijke gebruiksduur 5 jaar)
LineairDegressiefRestwaarde
Jaar 13160 (20%)6320 (40% op 15800)15800-6320 = 9480
Jaar 23160 (20%)3792 (40% op 9480)9480 – 3792 = 5688
Jaar 33160 (20%)3160 (20% op 15800)
= lineair (*)
3792 – 3160 = 632
Jaar 43160 (20%)632 = rest (**)0
Jaar 53160 (20%)0 (***)
(*) het derde jaar is de lineaire afschrijving groter dan de degressieve en schakelt u opnieuw over op de lineaire.
(**) het vierde jaar wordt de restwaarde afgeschreven.
(***) het vijfde jaar is er geen afschrijving meer in het degressieve stelsel.

Formaliteiten: indien u degressief wenst af te schrijven dient u uw keuze uit te drukken met een formulier 328 K (download pdf) dat aan de belastingaangifte dient te worden toegevoegd. 

Ik geef toe, dit alles lijkt zeer ingewikkeld, maar aan de hand van een concreet voorbeeld zal u kunnen vaststellen dat het al bij al een eenvoudige invuloefening is.

U rijdt, of probeert dagelijks naar Brussel te rijden en tijdens de zee van tijd die u doorbrengt in de file ziet u af en toe aan uw raampje een motorrijder u voorbijrijden. Terwijl u amper enkele meters verder gereden bent, is de motorrijder al aan de horizon verdwenen. En dan te bedenken dat u vroeger ook op zo een glimmend ros langs Vlaanderens’ wegen boenderde… “Het ros“ moest wijken voor een wagen, dan voor een huis, daarna kwamen de studerende kinderen die handenvol geld kostten en wanneer die uiteindelijk het nest verlaten hebben ben ik te oud om nog op de motor te stappen…” mijmert u.

Juist, indien daar niet uw vriend de fiscus was! Dankzij deze brave man (of vrouw) gaat u het volgende bekomen: 

 • Uw echtgenote blij, want u komt niet langer gestresseerd thuis 
 • Uw werkgever blij, want u komt blijgezind op uw plaats van tewerkstelling wat uw productiviteit ten goede komt 
 • Daar files voor u tot het verleden behoren boekt u een tijdswinst van meerdere uren per week die u kan besteden aan nuttige of plezierige dingen
 • Uw droom terug een motor te besturen zal in vervulling gaan
 • Uw bankrekening kleurt niet langer rood, daar onze vriend(in) de fiscus een groot deel van de gemaakte rijkosten terugbetaalt

Stel dat Mijnheer X, laten we hem voor het gemak Jan noemen, dagelijks van Diest naar Brussel rijdt. (60 km) Hij doet dit 220 werkdagen per jaar, want Jan is nooit ziek. Dit betekent dat Jan jaarlijks 26400 km aflegt. 

Hij doet dit met de wagen en mag dus 26400 km x €0.15/km = €3960 invullen op zijn belastingaangifte onder de rubriek “beroepskosten” 
Jan is gehuwd, heeft twee kinderen, is alleenverdiener en verdient €30.000 per jaar waar reeds €5000 bedrijfsvoorheffing op wordt afgehouden.
Vult Jan geen beroepskosten in, dan betaalt de fiscus hem €534,44 terug. Rijdt Jan met de wagen en geeft hij €3960 beroepskosten aan, dan ontvangt Jan €1056,82.

Jan komt tijdens het weekend nog eens kijken naar zijn droom, u weet wel die blinkende tweewieler, bij MOTOCARE TIELT-WINGE en neemt plaats op een KTM 1290 SUPER ADVENTURE S.

€15800… niet niks… Zijn motorkledij is een beetje “gedateerd”, maar kijk: voor slechts 1000 biedt men hem daar een complete uitrusting aan! Voorzien van een pakketje folders gaat Jan terug naar huis om alles nog eens te laten bezinken en verder te dromen.

Wij zullen nu even een berekening maken die Jan misschien kan helpen bij zijn beslissing al dan niet een motor aan te schaffen.

Aankoopprijs: €15800

Afschrijving lineair over vier jaar: €15800:4 = €3950

Verzekering: €325

Verkeersbelasting: €71,28

BIV: €125

Onderhoud na 1000km en 15000km: €190 + €350 = €540

Totaal gereden kilometers: 17500km

Totaal gereden kilometers naar het werk: 13200km

Benzinekosten: 16500km x 5,5 liter/100km x €1,4951 = €1356,80

Kledij: €1000 afschrijving over 3 jaar: €333,333

ALGEMEEN TOTAAL: €6701,41

Jan heeft zijn motor voor 80% gebruikt voor woon-werkverkeer (13200km van de 16500km) dus zijn de kosten voor 80% aftrekbaar: €6701,41 x 80% = €5361,13

Jan heeft ook een job waarbij hij permanent bereikbaar moet zijn, maar zijn werkgever geeft hem geen GSM toestel. Jan heeft een abonnement afgesloten dat hem €35 per maand kost. Deze kosten brengt hij voor 50% in als “andere beroepskosten”: €420 x 50% = €210

Daarenboven vereist zijn job een permanente bijscholing. Jan is hiervoor geabonneerd op 2 tijdschriften (vakliteratuur): €220 en €180 per jaar = €400 

Zijn totale beroepskosten bedragen dus €5361,13 + 210 + €400 = €5971,13

Het inkomen van Jan bedraagt €32.418. De forfaitaire beroepskosten bedragen dus (zie tabel bovenaan): €4239,14

Het verschil tussen de forfaitaire beroepskosten en de werkelijk gemaakte kosten bedraagt dus €1731,99!

Het resultaat is dat Jan van zijn vriend de fiscus een aardige som aan te veel betaalde belastingen terugbetaald krijgt.

Deze bedragen blijven bij eenzelfde aantal afgelegde kilometers per jaar gedurende de vier jaar van de afschrijving ongeveer gelijk.

Niet slecht voor een beetje rekenwerk, zou ik zo zeggen.

 • Blijf redelijk: doe je weinig kilometers, verleng dan ook de afschrijvingsperiode
 • Toebehoren worden samen met de motor afgeschreven. Koop je ze later aan (bv GPS), schrijf ze dan af over de resterende afschrijvingstijd van de motor.
 • Gaat het om toebehoren met een lage prijs, of om bijvoorbeeld onderhoudsproducten, schrijf ze dan in één jaar af.
 • Kledij schrijf je best af gedurende 3 jaar.
 • Zorg er voor steeds over gedetailleerde facturen te beschikken (met vermelding van kilometerstand, nummerplaat, enz…)
 • Facturen zijn te verkiezen boven kastickets.
 • Herstellingen na een ongeval zijn aftrekbaar, zelfs indien het ongeval zich niet voordeed tijdens de verplaatsing naar het werk.
 • Brandstofkosten: geen facturen nodig, hiervoor wordt er jaarlijks een gemiddelde literprijs vastgelegd (kan men vinden op het internet of in een belastinggids)
 • Alle documenten dien je 7 jaar te bewaren (voor eventuele controle)  
 • Wijs je vrienden motorrijders op de (fiscale) voordelen van het gebruik van een motorfiets als alternatief voor de auto. 

BIJLAGE BEROEPSKOSTEN

Verplaatsingen woon-werkverkeer
Afstand heen en terug: ….. km (1)
Aantal werkdagen: ….. (2)
Totaal aantal km woon-werkverkeer: (1) x (2) = (3)

Totaal gereden kilometers
Privé + woon-werkverkeer: ………. (4)

Verhouding beroepsgedeelte/privé
(3) / (4) x 100 = ….%  (5)

Afschrijving motor
Afschrijvingsperiode: …. Jaar
Afschrijvingspercentage: ….. %  (6)
Aankoopsom inclusief toebehoren: …. € (7)
In te brengen afschrijvingsbedrag: (7) x (6) = (8)

Afschrijving motorkledij
Afschrijvingsperiode: 3 Jaar
Afschrijvingspercentage:  33% (9)
Aankoopsom kledij: ….€ (10)
In te brengen afschrijvingsbedrag: (10) x (9) = (11)

Verzekering
(12)

Verkeersbelasting, BIV
(13)

Bijdrage pechverhelping
(14)

Onderhoud en herstellingen
(15)

Financieringskosten
(16)

Onderhoudsprodukten 
(17)

Brandstofkosten
Totaal afgelegde km: (18)
Gemiddeld verbruik per 100 km: (19)/100
Totaal aantal verbruikte liters benzine: (18) x (19)/100 = (20)
In te brengen afschrijvingsbedrag : gemiddelde brandstofprijs x (20) = (21)

Garage of parkeerplaats
(22)

TOTAAL GEMAAKTE KOSTEN :
(8) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) = (23)

IN TE BRENGEN AFSCHRIJVINGSBEDRAG 
(23) x (5) = (24)

Het bekomen bedrag brengt u in onder de noemer “beroepskosten”

Werkplaats (6)

Categorieën: KTM, Werkplaats

Uw motorfiets is een brok techniek en techniek kan het nu éénmaal laten afweten, ook al wordt de motor door u en ons vertroeteld. Veel voorkomend zijn accu’s die het na een lange winter begeven en lekke banden.

Wanneer de pechduivel heeft toegeslagen heeft u drie mogelijkheden : 

 1. U doet beroep op uw eigen pechbijstandverzekering (VAB, TOURING,…) om uw tweewieler naar onze werkplaats te transporteren. Speciaal voor de KTM-rijders: verifieer of uw motorfiets nog MOBILITY SERVICE heeft. Contacteer eerst de bijstandscentrale waarvan u het telefoonnummer vindt op een sticker onder het zadel van uw motorfiets.
  MOBILITY SERVICE KTM: +32 (0)2 286 35 04
 2. U gebruikt onze speciale motortrailer. Deze trailer kan bij ons opgehaald worden. Dit laat u toe uw gestrande motor op een eenvoudige manier naar onze werkplaats te transporteren. Deze service wordt u GRATIS aangeboden.
 3. Depannage met Mercedes Sprinter: Dit speciaal uitgerust voertuig transporteert probleemloos uw defekt voertuig. We spreken telefonisch de plaats en tijd van ophaling af. De kostprijs van deze dienst is afhankelijk van de afstand.

TARIEF : startprijs bedraagt €25
                 afstand tot MOTOCARE minder dan 10 km: 1,00€/km 
                 afstand tot MOTOCARE meer dan 10 km: 0,80€/km
                 afstand tot MOTOCARE meer dan 40 km: 0,70€/km 

Voorbeeld : U bevindt zich op 14 km van MOTOCARE: €25 startvergoeding 
                                                                                                   14 x 2 x 0,80€/km = €22,40
                                                                               
                                                                                  TOTAAL: €47,40  

Categorie: Werkplaats
 • Neem de koffers, indien mogelijk, thuis af. Dit bespaart plaats in de stallingsruimte en beperkt het risico op beschadigingen.
 • Bevestig de afstandsbediening van het alarmsysteem van uw motor aan de sleutel. Verwijder alle overtollige sleutels van de sleutelbos.
 • Reinig de motorfiets grondig alvorens hem af te leveren voor onderhoud. Het vereenvoudigt het werk van de mekanieker aanzienlijk (sneller detecteren van mogelijke lekkages, haarscheurtjes,ea…)
 • Respecteer de afgesproken datum en het afgesproken uur voor het onderhoud en/of de herstelling. Verwittig tijdig indien u om een gegronde reden het onderhoud en/of de herstelling dient uit te stellen. Het nauwgezet volgen van de werkplaatsplanning is in het voordeel van iedereen!
Categorie: Werkplaats

Tijdens het motorseizoen voorzien we 6 leenmotoren om u het werkplaatsbezoek te vergemakkelijken: 

 • 5 KTM-motorfietsen aan €20 per dag per motor: het zijn nieuwe motorfietsen, omnium verzekerd met een vrijstelling van €1500. Op het einde van het seizoen (de motoren zijn dan ongeveer 6 maanden oud) worden deze motoren voor een aantrekkelijke prijs te koop aangeboden met twee jaar garantie.
 • 1 BMW-motorfiets aan €15 per dag per motor: het betreft een oudere, doch zéér betrouwbare motorfiets, BA en depannage verzekerd.

Deze motorfietsen worden ingezet als hulpmiddel zodat u uw motor in alle zelfstandigheid kan binnenbrengen voor en afhalen na een onderhoud of herstelling. 

Categorie: Werkplaats

Uitgangspunt is dat u de motor bij het begin van de week binnenbrengt en dat u hem aan het einde van de week kan afhalen.

QUICK-SERVICE :
Bepaalde werkzaamheden kunnen uitgevoerd worden terwijl u wacht:

 • Bandenmontage (meld welk type band u wenst, zodat wij deze band voor u kunnen reserveren) of herstelling band
 • Vervanging van remblokken en/of lampjes
 • Diagnosestelling van een opgemerkt probleem
 • Controle van niveaus
 • Vervangen van een accu
 • Andere kleine en qua tijdsduur te voorspellen reparaties

Maak hiervoor steeds een telefonische afspraak om de juiste dag en en het juiste uur vast te leggen. Opgelet: Houdt u nauwgezet aan de afgesproken timings!
 
NORMALE RESERVATIE :
Uw motorfiets is een hoogtechnologisch product.
Meestal wordt de motor slechts éénmaal per jaar binnengeleverd voor onderhoud.
Vaak gebeurt het dat wij tijdens de onderhoudsbeurt defecten of beschadigde onderdelen ontdekken die bijkomend hersteld dienen te worden. Deze onderdelen moeten dan besteld worden, wat een afwerking van de motorfiets in kwestie uitstelt. Daarom maken wij liever geen nipte afspraken (bv motor maandag binnenbrengen en dinsdag reeds opnieuw afhalen). Servicebeurten zijn in dat opzicht niet te vergelijken met onderhoud in de autobranche.
U mag er van overtuigd zijn dat wij ieder werkplaatsbezoek zo kort mogelijk trachten te houden .

Categorie: Werkplaats

Gouden regel: Plan uw onderhoud tijdig! In sommige periodes kan de wachttijd oplopen tot drie weken. Wacht dus zeker niet om een onderhoud te vragen vlak voor u op vakantie vertrekt.

Uw voertuig werd nog NIET onderhouden door MOTOCARE: 

Tracht te achterhalen welk onderhoud er voordien werd uitgevoerd. U kan dit terugvinden in uw onderhoudsboekje of aan de hand van de laatste onderhoudsfactuur. Is dit niet mogelijk, bespreek dan met onze serviceverantwoordelijke het te volgen onderhoudsschema zodat uw voertuig voldoet aan de KTM- of BMW-normen.

Uw voertuig werd WEL reeds onderhouden bij MOTOCARE: 

De serviceverantwoordelijke bekijkt samen met u de onderhoudshistoriek en kan zo het noodzakelijke onderhoud inplannen.

Noodzakelijke info bij het plannen van een onderhoud:  

 •  Welke dag/week zou u het beste uitkomen? 
 •  Heeft u een leenmotor nodig? 
 •  Maakt u gebruik van het openbaar vervoer (bushalte op 50 meter)?
 •  Wordt u opgehaald door een vriend(in) of familie?

Wij hebben het liefst dat u uw afspraak telefonisch (+32 (0)16 353921) vastlegt!

Categorie: Werkplaats

Voorzieningen die MOTOCARE aanbiedt om u het leven aangenamer te maken:

 1. Onze werkplaats is op zaterdag geopend tot 12.00 uur voor Quick-Service.
 2. Op woensdagavond kan u bij ons terecht tot 19.00 uur. Ideaal om uw motorfiets binnen te brengen of op te halen. Ook de showroom is dan tot 19.00 uur geopend zodat u zich voor al uw vragen betreffende een nieuwe motorfiets of tweedehandsmotorfiets tot onze verkoopsadviseur kan wenden.
 3. Terwijl u wacht kan u genieten van een gratis kopje koffie.
 4. Heeft u motorpech, dan stellen wij een motortrailer ter beschikking voor het ophalen van uw motorfiets. Deze dienst is gratis.
 5. U wordt, nadat het technisch departement het licht op groen heeft gezet, automatisch verwittigd per SMS wanneer uw motor of bestelling klaar is voor afhaling.
 6. MOTOCARE beschikt over een uitgebreid testpark en 6 vervangmotoren die tegen een zéér democratische prijs gereserveerd kunnen worden. 
 7. De dienst ‘VERKOOP’ berekent u vrijblijvend een financiering van uw droommotor aan erg aantrekkelijke voorwaarden. De aanvraag van de financiering kan vanuit onze zaak gebeuren, wat u een extra verplaatsing naar de bank bespaart.
 8. U wenst uw motor te verkopen, maar ziet op tegen de administratieve rompslomp? MOTOCARE verkoopt uw KTM of BMW via verkoopsbemiddeling tegen een vaste vergoeding. 
 9. U heeft een niet KTM/BMW in te ruilen? MOTOCARE gaat bij collega’s op zoek naar een kandidaat-overnemer.