BMW EN KTM ONDERHOUDSINTERVALLEN

Wanneer motorfietsen de werkplaats binnenkomen voor onderhoud stellen we vaak vast dat het oliepeil te laag is, of dat er gereden werd met een veel te lage bandenspanning. Erger wordt het wanneer vastgelopen remplaketten de remschijven onherstelbaar beschadigen met een onvermijdelijke vervanging van de remschijven als gevolg.... Dit alles komt uw veiligheid een ook de onderhoudsfactuur niet ten goede! Uw BMW of KTM motorfiets is een hoogtechnologisch juweeltje dat de nodige zorgen vereist om jarenlang maximale veiligheid, betrouwbaarheid en optimale prestaties te kunnen leveren.
BMW en KTM onderhoudsintervallen


Voor onze beide premiummerken BMW en KTM gelden verschillende onderhoudsintervallen. Iedere constructeur bepaalt dit specifiek voor zijn modellen. Een toenemende trend is dat onderhoudsintervallen, gebaseerd op afgelegde kilometers, steeds langer worden. BMW is op dit vlak steeds vooruitstrevend geweest met reeds erg vroeg een onderhoudsinterval van 10000 km of periodiek één maal per jaar, daar waar andere merken intervallen hadden tussen 4000 km en 7500 km. KTM heeft met de lancering van de nieuwe 1190 ADVENTURE, het onderhoudsinterval voor dit model op 15000 km gebracht, daarmee de veelrijder of woonwerkverkeer-rijder tegemoetkomend.
Daar waar BMW eenzelfde onderhoudsinterval hanteert voor alle BMW modellen, maakt KTM een onderscheid naargelang de verschillende KTM modellen. De vooropgestelde onderhoudsintervallen gelden bij normaal gebruik van de motorfiets.

BMW :

Eerste beurt op 1000 km

Daarna elke 10000 km of één maal per jaar indien men minder dan 10000 km per jaar aflegt


KTM :

Eerste beurt op 1000 km

Daarna voor de 125/200/390 DUKE : ...........elke 5000 km
           voor de 990 reeks : ...........................elke 7500 km
           voor de 690 en RC8 : ........................elke 10000 km
           voor de 1190 ADVENTURE : .............elke 15000 km
           voor de 1290 SUPERDUKE R : .........elke 15000 km

Voor elk model geldt ook hier de regel dat indien men minder rijdt dan de voorziene kilometers per onderhoudsbeurt, men minimum één onderhoud per jaar dient in te plannen.

Zowel BMW als KTM bouwen nu een service-indicator in, die op basis van kilometers en tijdsduur in de display aangeeft wanneer de motorfiets de werkplaats dient binnen te komen voor het noodzakelijke BMW of KTM onderhoud. Op basis hiervan kan de werkplaats een aangepast onderhoudsschema afdrukken en uitvoeren.


 


Wat dient u als motorrijder goed te bewaken?

Langere onderhoudsintervallen vereisen meer zelfdiscipline van de piloot.

 • Controleer dus regelmatig alle vloeistofniveaus (motorolie, koelvloeistof) . De correcte waarden vindt u in de gebruikershandleiding van uw motorfiets.
 • Controleer de staat van de remplaketten.
 • Controleer de staat van ketting en tandwielen en hou de ketting op de juiste spanning. Regelmatig reinigen en inoliën van de ketting verlengt haar levensduur aan zienlijk.
 • Controleer de staat van de banden en zorg voor een correcte bandenspanning. Dit komt de wegligging van de motor zeer ten goede en bepaalt voor een groot stuk de levensduur van de banden.
 • Controleer na een poetsbeurt de algemene staat van de motorfiets.

De voorgeschreven onderhoudsintervallen gelden enkel bij normaal gebruik. Wijkt men af van dit normaal gebruik, dan dient men ook de onderhoudsintervallen aan te passen aan de "abnormale" omstandigheden, zoals bijvoorbeeld bij :

 • zéér sportief of circuitgebruik (zeer hoge motortoerentallen, verhoogde remslijtage, extreme belasting van de banden)
 • het inzetten van een motor voor off-road gebruik (sterk vervuilende omstandigheden, extreme temperaturen, zware belasting van de veercomponenten)
 • andere belastende omstandigheden zoals rijscholen (oefenen op terrein met verhoogde belasting van de koppeling en langdurig stationair draaien), koerierdiensten en het dagelijks afleggen van zeer korte afstanden (extra belasting voor de batterij)

De onderhoudsintervallen zijn ook periodiek : minimaal één keer per jaar. Bij BMW wordt deze onderhoudsbeurt de BMW jaarbeurt genoemd. Jammer genoeg wordt deze door zeer veel motorrijders die weinig rijden, maar al te vaak uit het oog verloren. Dit is nochtans erg belangrijk, niet enkel om veiligheidsredenen, maar ook is dit periodiek onderhoud bepalend voor de  levensduur van de motorfiets. Daarenboven is het minimumonderhoud van één maal per jaar ook een must om te voldoen aan de garantievoorwaarden. GEEN ONDERHOUD = GEEN GARANTIE.


Weinig rijden vereist dus ook onderhoud. Waarom?

 • oliën degenereren en  dienen regelmatig vervangen te worden om inwendige corrosie te voorkomen.
 • remvloeistof dient vervangen te worden omdat het om een hygroscopische vloeistof gaat. Dit wil zeggen, een vloeistof die water aantrekt waardoor er vocht in het remsysteem terecht komt met corrosie als gevolg, wat nefast is voor de ABS pomp!
 • met speciale produkten zoals FORTE, reinigt u het injectiesysteem en voorkomt harsvorming en verzuring van de brandstof

Volg dus nauwgezet de BMW of KTM servicevoorschriften en controleer zelf regelmatig uw motorfiets. Hij zal u belonen met jarenlange bedrijfszekerheid en ongestoord rijplezier en u voorkomt onverwacht hoge onderhoudsfacturen !